Skolebot

En tjeneste tilrettelagt for lærere og elever i grunnskolen som tar trygghet og personvern på alvor.

Utvalgte chatboter

For elever

For lærere

Flere av chatbotene bruker designelementer fra Odin Nøsens KI i Randabergskolen