Debattøren

Argumenterer for eller mot en påstand så man kan øve på å debattere.

Påstand

Hvilket påstand skal chatboten argumenter for/imot?

Steg 1 av 2