Brukervilkår

Sist oppdatert: 06.05.2024.

For bruk av tjenesten Skolebot (“Tjenesten”) må du akseptere følgende Brukervilkår. Disse utgjør en bindende avtale mellom deg (“Brukeren”) og Midgard AI AS (org. nr. 932739798) (“Leverandøren”).

Generelt

Disse brukervilkårene regulerer din bruk av Tjenesten, som tilbyr tilgang til kunstig intelligens (KI) spesialtilpasset for utdanningssektoren. Tjenesten tilbyr hovedsakelig interaktiv kommunikasjon med avanserte språkmodeller, kjent som “chatboter”, designet for å støtte læring og utdanning.

Når du bruker Tjenesten, bekrefter du at du forstår og samtykker til disse vilkårene, samt til vår behandling av dine personopplysninger og data i tråd med vår personvernerklæring.

Tjenesten er utviklet for ikke-kommersiell, personlig og privat bruk, som i utdanningssammenheng, og er ikke beregnet for kommersiell bruk. Bruk av tjenesten til forretningsformål eller i andre kommersielle sammenhenger er ikke tillatt uten skriftlig godkjennelse fra Leverandøren.

Leverandøren kan ikke garantere for nøyaktigheten, påliteligheten, eller egnetheten av innholdet som språkmodellene på tjenesten produserer. Leverandøren fraskriver seg ethvert ansvar for innholdet generert av disse modellene.

Persondata

For å kunne levere og videreutvikle Tjenesten, er det nødvendig å behandle visse typer personopplysninger om Brukeren. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, informasjon om nettleseren, IP-adresse, og annen relevant personlig informasjon. All slik datahåndtering er regulert av vår personvernerklæring.I denne erklæringen finner du en grundig beskrivelse av hvilke typer data vi samler inn, hvordan vi bruker den, og med hvem eller under hvilke omstendigheter vi kan dele den med andre parter. Les personvernerklæringen nøye for å forstå hvordan vi behandler personopplysninger: https://skolebot.no/page/personvernerklaering.

Du forstår at behandling av dine personopplysninger i samsvar med det som er beskrevet i personvernerklæringen er en nødvendig del av å tilby og opprettholde tjenesten.

Bruk av tjenesten

Som bruker av Tjenesten bærer du det fulle ansvaret for all bruk av og aktiviteten som finner sted gjennom din bruk av Tjenesten. Det innebærer at du må sikre at all bruk skjer i overensstemmelse med gjeldende lover og våre brukervilkår. Vi forbeholder oss retten til å deaktivere eller sperre din tilgang til Tjenesten, og nekte videre bruk, dersom følgende situasjoner oppstår:

  1. Hvis vi finner ut, eller har grunn til å mistenke, at du har oppgitt uriktig, villedende eller på annen måte upassende informasjon, som strider mot vilkårene for bruk.
  2. Dersom din bruk av Tjenesten innebærer brudd på disse vilkårene, inkluderer ulovlig aktivitet, eller på annen måte anses som misbruk av tjenesten.

Vi oppfordrer deg til å handle ansvarlig og med respekt for tjenesten og dens andre brukere. Eventuelle tiltak for å håndheve disse vilkårene vil bli utført i samsvar med lovgivningen og våre interne retningslinjer.

Fraskrivelse av ansvar for generert innhold

Tjenesten gir tilgang til avanserte språkmodeller som automatisk genererer innhold basert på innhold fra brukeren. Det er viktig å understreke at Leverandøren ikke har redaksjonell kontroll over, og derfor ikke kan garantere for nøyaktigheten, påliteligheten, eller egnetheten av det innholdet som disse modellene produserer. Innhold generert av språkmodellene er automatisk generert respons og reflekterer ikke nødvendigvis synspunktene, holdningene eller Leverandøren på andre måter. Følgelig fraskriver Leverandøren seg ethvert ansvar for direkte eller indirekte skader, tap eller ulemper som måtte oppstå som et resultat av bruk eller tillit til innholdet generert av disse modellene. Brukere av Tjenesten oppfordres til å benytte tjenesten med kritisk blikk under eget ansvar.

Eierskap og rettigheter

Tjenesten, samt alt innhold som gjøres tilgjengelig gjennom Tjenesten (inkludert bilder, tekst, programvare, teknologi osv.), er eiendommen til Leverandøren eller våre lisensgivere. Når du bruker tjenesten i henhold til brukervilkårene, gir vi deg en begrenset rett til ikke-kommersiell bruk av innholdet på tjenesten. Brukeren oppnår ingen immaterielle rettigheter til dette innholdet utover retten til bruk i samsvar med brukervilkårene. Denne retten varer så lenge Brukeren er i ett avtaleforhold med Leverandøren (disse Brukervilkårene). Du kan ikke overføre disse rettighetene til andre, unntatt i den grad det er tillatt i henhold til disse Brukervilkårene.

Alle varemerker, logoer, domenenavn og andre kjennetegn knyttet til Tjenesten er eid av Leverandøren.

Du må til enhver tid overholde våre brukervilkår og avstå fra å bruke Tjenesten (inkludert, men ikke begrenset til, innholdet) på en måte som bryter med disse vilkårene.

Erstatning

Vårt ansvar for erstatning overfor deg som bruker er begrenset og dekker ikke erstatningskrav knyttet til personskader eller økonomiske tap. Det er viktig å merke seg at vårt erstatningsansvar er i samsvar med gjeldende lovgivning, inkludert begrensninger og unntak.

For ytterligere informasjon om dine rettigheter ved eventuelle forsinkelser eller mangler ved bruk av Tjenesten, henviser vi til lov om levering av digitale ytelser til forbrukere (digitalytelsesloven).

Endringer

Vårt mål er å kontinuerlig forbedre Tjenesten for å tilby en stadig bedre brukeropplevelse. Dette kan innebære at vi fra tid til annen må foreta endringer i tjenesten. Endringene kan omfatte, men er ikke begrenset til, å oppdatere eller endre eksisterende funksjonalitet, legge til ny funksjonalitet, eller i noen tilfeller fjerne funksjonalitet. Vi forebeholder oss retten til å foreta slike endringer i tjenesten, i tråd med vårt mål om kontinuerlig forbedring.

Kontaktinformasjon

Du kan kontakte oss på kontakt@skolebot.no.