Skolebot

Ei teneste tilrettelagt for lærarar og elevar i grunnskulen som tek tryggleik og personvern på alvor.

Utvalde chatboter

For elever

For lærarar

Fleire av chatbotane brukar designelement frå Odin Nøsens KI i Randabergskolen