Om oss

Skolebot.no er ei løysing støtta av Innovasjon Norge som tilbyr tilgang til kunstig intelligens (KI) designa spesielt for elevar og lærarar i skulen. Tenesta er utforma og utvikla med tanke på personvern og tryggleik i fokus. Elevar og lærarar kan gjennom tenesta ha interaktive samtalar med KI via ei rekkje tilpassa samtalerobotar.

Kven leverer tenesta?

Tenesta blir levert av Midgard AI AS, eit oppstartsfirma som utviklar og leverer digitale tenester for utdanningssektoren som utnyttar krafta av kunstig intelligens. Vi jobbar no med nye bruksområde for KI i skulen, og ynskjer dykk velkomne til å ta kontakt for ein samtale, bli ein pilotskule, eller kome med idear og innspel.

Ynskjer du at din skule skal vere ein pilotskule?

Ta kontakt med oss om du vil melde interesse for at din skule kan vere med i eit pilotsamarbeid. Vi vil då jobbe tett med skulen for å vidareutvikle og tilpasse tenesta basert på brukarbehov og idear. Meld di interesse til kontakt@skolebot.no.

Retningslinjer for bruk av tenesta

Det er lærarane og skulen som er ansvarleg for å sikre at retningslinjene blir ivaretekne.

For meir informasjon les våre Brukarvilkår.

Personvern

Vi er svært opptekne av personvern, og i vår personvernerklæring kan du lese om korleis vi behandlar data. Vi har laga ei kort oppsummering under med spesielt fokus på korleis vi ivaretar personvern med tanke på bruk av kunstig intelligens.

For meir informasjon, sjå vår personvernerklæring.

Ta kontakt om de ynskjer å signere vår databehandlaravtale (DBA).

Brukarinvolverte utvikling

Vi er her for dykk og vi ynskjer å jobbe tett med dykk som brukar tenesta for å gjere den betre. Vi ynskjer alle tilbakemeldingar, innspel og spørsmål, velkomne.

Ta gjerne kontakt med oss på kontakt@skolebot.no.