Skap din eigen unike chatbot!

Gled deg til å oppleve din personlege chatbot – skapt av deg, for deg!

Bli ein av dei første som får sin eigen skreddarsydde chatbot! Vi vurderer å byggje ei spennande ny funksjon som gir deg høvet til å designe ein chatbot som er unikt tilpassa deg. Dette er ikkje berre ein chatbot; det er din personlege digitale assistent, skapt av deg, for deg.

Ved å fylle ut skjemaet nedanfor med dine ynskje får du høvet til å vere med å forme denne tenesta frå starten og sjå din idé bli til verkelegheit. Det gir oss høvet til å sjå interessa for funksjonaliteten og få tilbakemeldingar som er avgjerande.

Vi håpar du har lyst til å bli ein del av vårt innovasjonsfellesskap for dei med interesse for språkmodellar og undervisning, og vi ser fram til å sjå korleis du vil bruke denne teknologien. Vi byrjar arbeidet med din eigen tilpassa chatbot så snart som mogleg!

Bestill din eigen chatbot